Məşqçilər

Sun Mi Park - Qadınlardan ibarət milli komandanın baş məşqçisi

Sun Mi Park

Qadınlardan ibarət milli komandanın baş məşqçisi
Hyeyounq Çoi -

Hyeyounq Çoi

Məmməd Abdullayev - Gənclərdən ibarət milli komandanın baş məşqçisi

Məmməd Abdullayev

Gənclərdən ibarət milli komandanın baş məşqçisi
Zahid Məmmədov - Gənclərdən ibarət milli komandanın böyük məşqçisi

Zahid Məmmədov

Gənclərdən ibarət milli komandanın böyük məşqçisi
Rəşad Məmmədov - Yeniyetmlərdən ibarət yığma komandanın baş məşqçisi

Rəşad Məmmədov

Yeniyetmlərdən ibarət yığma komandanın baş məşqçisi
Vurğun Cəfərov - Yeniyetmlərdən ibarət yığma komandanın böyük məşqçisi

Vurğun Cəfərov

Yeniyetmlərdən ibarət yığma komandanın böyük məşqçisi
Fərid Tağızadə - Parataekvondo üzrə yığma komandanın baş məşqçisi

Fərid Tağızadə

Parataekvondo üzrə yığma komandanın baş məşqçisi
Yaşar Səfərov - Parataekvondo üzrə yığma komandanın böyük məşqçisi

Yaşar Səfərov

Parataekvondo üzrə yığma komandanın böyük məşqçisi

Sun Mi Park                           Qadınlardan ibarət yığma komandanın baş məşqçisi

Hyeyounq Çoi                       Qadınlardan ibarət yığma komandanın böyük məşqçisi

Məmməd Abdullayev          Gənclərdən ibarət yığma komandanın baş məşqçisi

Zahid Məmmədov                Gənclərdən ibarət yığma komandanın böyük məşqçisi

Rəşad Məmmədov               Yeniyetmələrdən ibarət yığma komandanın baş məşqçisi

Vurğun Cəfərov                    Yeniyetmələrdən ibarət yığma komandanın böyük məşqçisi

Fərid Tağızadə                      Parataekvondo üzrə yığma komandanın baş məşqçisi

Yaşar Səfərov                       Parataekvondo üzrə yığma komandanın böyük məşqçisi

Etibar İbrahimov                 Pumse üzrə yığma komandanın baş məşçisi